Độc đáo Lễ cấp sắc Then 12 đèn của người Nùng ở Cao Bằng

  Lễ cấp sắc then của người Nùng ở Cao Bằng là một nghi lễ lớn trong đời người làm thầy. Thầy tào sẽ cấp ấn cho đệ tử được cấp sắc chứng nhận đủ khả năng tiến hành nghi lễ cúng bái, cầu an, đi cứu nhân độ thế cho bà con. Sau nghi lễ này, từ đây người đệ tử được cấp bằng và cấp chức sắc, cấp quan.

  Trong lễ cấp sắc then thường có 2 bộ phận cùng tham dự là thầy tào và thầy then, bụt cùng thực hiện.

  Các thầy được lựa chọn phải có chức sắc cao nhất trong huyện, trong xã, đã được nhận làm sư phụ từ trước.

  Tất cả các nghi thức đều phải tuân thủ từng nấc bước nghiêm ngặt buộc người hành lễ phải tuân theo.

  Thầy tào cấp ấn cho đệ tử được cấp sắc chứng nhận đủ khả năng tiến hành nghi lễ cúng bái, cầu an, đi cứu nhân độ thế.

  Lễ cấp sắc gần như hoàn thiện khi thầy tào bắt đầu với các thủ tục như lần lượt cấp trang phục là áo tổ sư, đai lưng...

  Sau nghi lễ này, từ đây người đệ tử được cấp bằng và cấp chức sắc, cấp quan.  

  Sau nghi lễ này, từ đây người đệ tử được cấp bằng và cấp chức sắc, cấp quan.  

  Sau nghi lễ này, từ đây người đệ tử được cấp bằng và cấp chức sắc, cấp quan.  

  Khi người làm lễ được cấp chiếc mũ có biểu tượng hình con chim là đã trở thành quan, được chứng nhận là thầy ở cấp bậc cao nhất.

  Trong đoàn tùy tùng sẽ có người cầm ô che chở cho các thầy và đệ tử được cấp sắc. Người cầm ô phục vụ cả đoàn đều phải là người đã được lựa chọn từ trước và có quấn vải đỏ.

  Sau khi cấp ấn, thầy tào và thầy bụt dẫn đệ tử làm lễ xuống đồng, đi trình diện các thần linh, thổ công và mỏ nước.

  create

  QUANG VINH / daidoanket.vn

  Nguồn: http://daidoanket.vn/doc-dao-le-cap-sac-then-12-den-cua-nguoi-nung-o-cao-bang-502344.html